top of page

Individualni kursevi engleskog jezika za decu

online časovi engleskog jezika
Individualni kursevi engleskog jezika

Za učenike osnovnih i srednjih škola koji nisu zadovoljni svojom ocenom iz engleskog jezika koji uče u školi i žele da je poprave, ili im ne odgovara rad u grupi i žele da rade sami sa profesorom, kreiran je program koji će im u tome pomoći. 


Kurs  će za kratko vreme omogućiti siguran i brz napredak u savladavanju gradiva engleskog jezika. Časovi tokom ovog kursa bazirani su na programu koji je učenicima potreban, a profesor će prema potrebama učenika obezbediti sav ostali dodatni materijal neophodan za uspešno usvajanje gradiva. 


Ukoliko nivo znanja učenika dozvoljava, nastava će se u celosti odvijati na ciljnom jeziku, što će dodatno doprineti većoj sigurnosti učenika u sopstveno znanje i osloboditi ih u komunikaciji na ciljnom jeziku. Uz jasna objašnjenja, primere i mnogo vežbe, razrešiće se sve nejasnoće oko sadržaja koji se uče u školi, a učenicima omogućiti prevazilaženje ranijih poteškoća u usvajanju gradiva. 

 

Korist od učenja engleskog jezika u školi ProEduca Valjevo
 • Poboljšanje svih jezičkih kompetencija 

 • Uklanjanje treme pri usmenom izražavanju 

 • Usvajanje gramatike kroz posebno osmišljen metod 

 • Proširenje vokabulara 

 • Usavršavanje sintaksičkih pravila 

 • Razvoj samostalnosti u pisanju sastava 

 • Veliko poboljšanje opšteg razumevanja 

 • Kvalifikovani i stručni predavač 

 • Pripreme za usmeno odgovaranje 

 • Redovna testiranja i ocena napretka 

 • Uspeh u brzini učenja i fluentnosti 

 • Individualno kreiran program - tailor made

 • Praćenje rada i izveštaj o napredovanju. 

 

ž

OPŠTE INFORMACIJE: 
 
 • Nastava je individualnog tipa „1 na 1"  

 • Nastava može biti organizovana i polu-individualno 

 • Početak nastave — u dogovoru sa polaznikom 

 • Termini nastave — u dogovoru sa polaznikom 

 • Tempo rada - u dogovoru sa polaznikom

časovi engleskog online
bottom of page