top of page

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle

kursevi engleskog jezika

Opšti kursevi engleskog jezika za odrasle se održavaju 2 puta nedeljno, a časovi traju 90 minuta i pogodni su za polaznike kojima je dolazak od 2 puta nedeljno optimalan zbog ostalih životnih obaveza.

Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima na višim nivoima (nivoi od A1 do C2 po Zajedničkom evropskom okviru za jezike – Common European Framework of Reference ili CEFR). Grupe mogu brojati od četvoro do osmoro ljudi, što je i idealno. Kurs obuhvata 60 časova, a da bi se nivo završio. potrebno je minimum 120 časova.

U grupnoj nastavi, polaznici imaju mogućnost da uče kako od profesora, tako i jedni od drugih, putem simulacija (role-plays), rada u parovima, rada u manjim grupama i prezentacija koje prave i izlažu. Materijal koji se koristi su udžbenici renomiranih stranih izdavača kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman i Macmillan. Ovi udžbenici služe samo kao vodiči, jer profesor koristi različite didaktičke i dodatne materijale za svaku grupu posebno, a nekada i svakog đaka, u zavisnosti od potreba.

Profesor se drži propisanog programa za obradu gramatike i vokabulara na određenom nivou, ali ima slobodu da svoj materijal prilagodi potrebama i interesovanjima grupe. Od ostalog materijala koriste se najsavremeniji interaktivni nastavni materijali, izvori dostupni na internetu, članci iz raznih stranih magazina i dnevne štampe, kratki filmovi, interaktivni CD-ovi i audio-video materijal i online materijali koje stavljamo na raspolaganje svojim polaznicima radi što boljeg i bržeg napredovanja.

Opšti kursevi engleskog jezika
Početni A nivoi

 

 • Trajanje kursa: 1 semestar

 • jedan nivo je dva kursa

 • Fond časova: 60 časova

 • Tempo: 2 x 90 min

 • Sertifikat po završenom nivou


O kursu    

Bilo da imate 6  ili 66 godina, uvek je pravo vreme da počnete da učite novi strani jezik. U ProEduca školi stranih jezika, komunikacija na času je već od A1 nivoa najmanje 70% na jeziku koji se uči, jer je izloženost novom jeziku i njegova aktivna primena od samog početka učenja jedan od ključnih faktora ravnomernog i uspešnog razvijanja svih jezičkih veština. 

U cenu je uključen: 

 • Broj časova datog u paketu kursa

 • Polaganje završnog ispita 

 • Konsultacije sa profesorom 

 • Open class dane, 2 – 3 puta u toku kursa subotom, u unapred zakazanom terminu 

 • Handout materijali

 • Moguće plaćanje na 2 rate  (prva pri upisu, druga na pola kursa).

Srednji B nivoi
 • Trajanje kursa: 1 semestar

 • Jedan nivo je dva kursa

 • Fond časova: 60 časova

 • Tempo: 2 x 90 min

 • Sertifikat po završenom nivou


O kursu    

Ako već posedujete elementarno poznavanje jezika, a želite da ga još bolje naučite i usavršite, za Vas je neki od naših B kurseva. Komunikacija na času je već skoro u potpunosti na stranom jeziku, a teme koje se obrađuju su prilagođene modernom načinu života i svemu onome s čime se čovek danas sreće kroz svoje obrazovanje, na radnom mestu, u svakodnevnom životu, odnosu sa porodicom, prijateljima, kolegama.

 

 

U cenu je uključen:

 • Broj časova datog u paketu kursa

 • Polaganje završnog ispita koji se sastoji iz 3-6 delova (zavisno od nivoa: gramatika, vokabular, čitanje i analiza teksta, slušanje, pisanje i usmeni)

 • Konsultacije sa profesorom 

 • Open class dane, 2 – 3 puta u toku kursa subotom, u unapred zakazanom terminu 

 • Handout materijali

 • Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).

Viši C nivoi
 • Trajanje kursa: 1 smestar

 • Jedan nivo je dva kursa

 • Fond časova: 64 časa

 • Tempo: 2 x 90 min

 • Sertifikat po završenom nivou


O kursu    

ProEduca škola stranih jezika ima spremne programe i za veoma ambiciozne polaznike – C nivo. Ako želite da uvek i svuda možete da komunicirate na stranom jeziku bez prepreka, ako želite da filmove gledate bez prevoda ili, ako planirate da svoje studije ili profesionalni put nastavite u inostranstvu, C nivo je Vaš sledeći korak. Napravimo ga zajedno!

U cenu je uključen:

 • Broj časova datog u paketu kursa

 • Polaganje završnog ispita 

 • Konsultacije sa profesorom 

 • Open class dane, 2 – 3 puta u toku kursa subotom, u unapred zakazanom terminu 

 • Handout materijali

 • Moguće plaćanje na 2 rate (prva pri upisu, druga na pola kursa).

kursevi engleskog online

Zapratite nas na društvenim mrežama za nove vesti, pozovite telefonom za informacije koje su Vam potrebne ili dođite do nas u naše prostorije u  Pop Lukinoj 10A, 14000 Valjevo. Tu smo za Vas!

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page