top of page

Individualni kursevi engleskog jezika za odrasle

kursevi engleskog jezika Valjevo Proeduca škola engleskog jezika za decu i odrasle Jelena Petrović

Individualni kursevi engleskog jezika organizuju se za polaznike svih starosnih doba i svih nivoa znanja. Individualni kursevi engleskog jezika organizuju se kao privatni časovi prema konkretnim potrebama polaznika. Preciznim ulaznim testiranjem određuje se nivo predznanja stranog jezika, a na osnovu needs analysis testa, kao i usmenog intervjua utvrđuju se specifične potrebe svakog polaznika. Nakon toga pristupa se kreiranju nastavnog plana i programa prema potrebama polaznika koji se opredelio za ovakav vid rada tzv "tailor - made" program pravljen sa ciljem da se polazniku omogući što brži napredak. 


OPŠTE INFORMACIJE O INDIVIDUALNIM KURSEVIMA ENGLESKOG JEZIKA: 
 • Nastava je tipa privatnog časa „1 na 1" — Vi i Vaš profesor, 

 • Svi nivoi - od A1 do C2, 

 • Početak nastave — prema dogovoru, 

 • Termini nastave — prema dogovoru, 

 • Trajanje —prema dogovoru


NAŠA METODOLOGIJA RADA 

U izvođenju individualne nastave stranih jezika, ProEduca primenjuje 
iskustva evropskih stručnjaka iz ove oblasti, bazirajući metode učenja 
stranih jezika na komunikativnom pristupu, koji polaznike kurseva 
usmerava da sva svoja znanja koriste pre svega pri usmenom izražavanju. 
Naravno, da bi proces učenja stranog jezika bio potpun, ne zanemaruju 
se ni ostale jezičke kompetencije: čitanje, pisanje i razumevanje govora, kao i uoptreba gramatike. 


Individualnu nastavu engleskog jezika izvodi diplomiran profesor engleskog 
jezika sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi, koji vam uz najsavremenije nastavne metode, interaktivne sadržaje, rečnike, literaturu i audio-vizualne materijale, online materijale i posebno pripremljene handout materijale prilagođene vašim potrebama,
 pruža visokokvalitetnu nastavu. 


U kurs je uključen 

 • Upis na program, 

 • Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znama, 

 • Izrada plana i programa za održavanje nastave na osnovu individualnih potreba polaznika, 

 • Pohađanje individualnog programa engleskog jezika, 

 • Prilagođeni individualni nastavni materijali, 

 • Redovno testiranje

 • Izdavanje uverenja o pohađanom programu. 

Individualni kursevi stranih jezika su pravo rešenje za vas ukoliko:

 

 • Želite da veoma brzo napredujete u učenju jezika

 • Želite da učenje jezika uskladite sa ostalim obavezama koje imate

 • Želite individualne časove, ali ne u Vašem domu već u savremeno opremljenom nastavnom centru

 • Ne želite rad u grupi

 • Želite da svoje poslovne aktivnosti uspešno vršite i na engleskom jeziku. Na individualnim časovima se možete posvetiti usmenoj i pisanoj korespondenciji, prezentacijama, veštinama vođenja sastanaka, pregovorima i svim drugim aspektima vašeg uspešnog poslovanja.

 • Želite da upišete neki od pripremnih kurseva za polaganje Cambridge ispita (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL), ali vam nivo znanja stranog jezika koji posedujete ne omogućava da krenete odmah sa pripremom, a istovremeno vam vreme ne dozvoljava da pohađate neki od opštih kurseva jezika na kojima biste unapredili svoje znanje dovoljno da biste nesmetano krenuli na pripremne kurseve. U tom slučaju mogli biste da se na individualnim časovima posvetite tačno određenim jezičkim celinama shodno svojim potrebama.

 • Propustili ste veliki broj časova na nekom od opštih kurseva i niste ostvarili pravo da nesmetano nastavite učenje jezika na višem nivou, pa tako, umesto da obnavljate nivo, na individualnim časovima profesor može posvetiti pažnju vašim individualnim potrebama i pripremiti vas za uspešno polaganje završnog ispita i pohađanje kursa na narednom nivou znanja.

 

kursevi engleskog jezika za decu i odrasle Jelena Petrović Proeduca škola stranih jezika Valejvo
 • LinkedIn
 • X
 • TikTok
 • Facebook
 • Instagram

Zapratite nas na društvenim mrežama za nove vesti, pozovite telefonom za informacije koje su Vam potrebne ili dođite do nas u naše prostorije u  Pop Lukinoj 10A, 14000 Valjevo. Tu smo za Vas!

bottom of page