top of page
Search

B2 First

🇬🇧🍀Spremite se za Cambridge ispite i obezbedite sebi diplomu koja je validna svuda u svetu i koja vam moze otvoriti mnoga vrata.💫Mislite na svoju budućnost!💛

️Cambridge ispiti engleskog jezika su priznati od preko 25000 univerziteta, poslodavaca i vlada širom sveta. ️Položen Cambridge ispit Vam otvara vrata viskoobrazovnim ustanovama širom sveta, poboljšava Vam mogućnost zaposlenja, i pošto su priznati svuda u svetu, mogu Vam proširiti mogućnost izbora za dalje školovanje 💫B2 First, ranije poznat kao Cambridge English: First (FCE) je najpopularniji Cambridge ispit. 🍀

️Položen B2 First znači da imate jezičke veštine sa kojima ste sposobni da živite i radite nezavisno u engleskom govornom području ili da studirate na univerzitetima gde se nastava odvija na engleskom jeziku.

️Ovaj ispit je logičan sled u jezičkom napredovanju posle B1 Preliminary a pre C1 Advanced.https://www.proeduca.online/cambridge-ispiti

#proeducaonline #proeduca_valjevo #proeduca #skolaengleskog #skolaengleskogvaljevo #skolaengleskogjezikavaljevo #engleskijezikvaljevo #kurseviengleskog #kurseviengleskogjezika #kurseviengleskogjezikavaljevo #engleskivaljevo #casoviengleskog #casoviengleskogvaljevo #valjevocity #valjevo #valjevo_moj_grad

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page